Home

Tapaustutkimuksen

Tutustu tapaustutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla Tapaustutkimuksen kohdalla on erityisesti pohdittu edustavuutta ja tulosten yleistämistä. Vaikka tapaustutkimuksessa voidaankin käyttää niin kvantitatiivisia. ESIPUHE Mikä erottaa tapaustutkimuksen muusta laadullisesta tutkimuksesta? Mitä yhteistä tapaustutkimuksella on muiden laadullisten tutkimussuuntauste

Tapaustutkimus — Jyväskylän yliopiston Kopp

Case-tutkimuksen eli tapaustutkimuksen perinne on osa kvalitatiivista tutkimusperinnettä ja se muodostaa erityisen tutkimusstrategian ja lähestymistavan Johdatus tapaustutkimuksen tekemiseen. Siinä eritellään tutkimustavan luonnetta ja tyyppejä sekä opastetaan tapauksen löytämisessä ja rajaamisessa

Tapaustutkimuksesta yleiseen teoriaan. Tapaustutkimuksen tuottama tietous koskee tätä tapausta, ja ensi silmäyksellä näyttäisi mahdottomalta soveltaa sitä. 9/2011, Pirjo Oinas Käytännössä tapaustutkimuksen toteuttaminen näiden yhdistelmä tai välimuoto. Tutkimuksen tiedonintressi sekä idiografinen,. Voit jättää varauksen sähkökirjalle Tapaustutkimuksen taito antamalla alla oleviin kenttiin tietosi. Varaus siirtää sinut jonoon, ja saat kirjan. Tapaustutkimuksen suosio yhteiskuntatutkimuksessa on viime vuosina voimakkaasti kasvanut. Tapaustutkimuksen taito on ensimmäinen tapaustutkimukseen syvällisesti. Tapaustutkimuksen strategialla tehtävän tutkimuksen aineisto voidaan hankkia esimerkiksi haastatteluilla, kyselyill.

Tapaustutkimuksen strategia voi olla myös kartoittava. Etsitään ja löydetään uusia näkökulmia ja ilmiöitä, kehitetään hypoteeseja ja selvitetään. 3 Tutkijan asema ja tutkimuksen arviointi. Tutkimusprosessin kuluessa tutkija joutuu jatkuvasti päättämään, mihin suuntaan tutkimustaan vie Julkaisutiedot. Julkaisutyyppi: Kirjoitettu ammatillinen kirja. Kansallinen. Kieli: Suomi. Yliopiston omaa tuotantoa. Publication data. Publication type: Authored.

Tapaustutkimuksen hahmottamista hankaloittaa se, että erilaiset tapaustutkimukset voivat poiketa toisistaan paljonkin tieteenfilosofisten oletustensa. Määrittelyä Validiteetti ja reliabiliteetti määritellään usein kahdesta eri näkökulmasta - Onko mittaus- tai tutkimusmenetelmä validi ja/ta Julkisen talouden kestävyyden kannalta on tärkeää edelleen parantaa työllisyyttä ja vähentää työttömyyttä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tulee. Tapaustutkimuksen esimerkit; Toimintatutkimuksen esimerkit; Konstruktiivisen tutkimuksen esimerkit; Palvelumuotoilun esimerkit; Ennakoinnin esimerkit

KvaliMOTV - 5.5 Tapaustutkimus - Etusivu Tietoarkist

163 Koulukoti tapaustutkimuksen kohteena Elina Pekkarinen Johdanto 1960-luvun laitoskritiikki kohdistui koulukoteihin ja tuolloin koulukoteja arvosteltiin kovin. tapaustutkimuksen piirteit. Monitapaustutkimus on tutkimusstrategia, yksi tapaustutkimuksen muodoista. Monitapaustutkimuksessa (multiple case study) tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä.

6 (96) 1 Materiaalien merkityksen arvio tapaustutkimuksen avulla - lähtökohta ja parametrinen arvio 1.1.1 Laskennan lähtökohta ja tarkasteltavan kohteen perustiedo Hae. Etusivu; Opintotarjonta. Haku; Opinto-oppaittain; ILPA - Avoin yliopist

Tämän tutkielman ensimmäisenä tarkoituksena oli selvittää tapaustutkimuksen keinoin trauman kokeneen nuoren psyykkistä oireilua,. Plantinavia onkin inspiroinut Googlea tekemään tapaustutkimuksen tuotteistamme Global Market Finderilla. Yleisin meiltä kysytty kysymys:.

Iiris Aaltio: Case-tutkimus metodisena lähestymistapana - METODI

tapaustutkimuksen tavoitteena on ainutlaatuisen ja teoreettisesti kiinnostavan tapauksen tarkka kuvaus, tulkinta ja ymmärtäminen.. Opintojakson suoritettuaan. opiskelija ymmärtää narratiivisen tutkimuksen ja tapaustutkimuksen lähtökohtia ja peruskäsitteitä. opiskelija perehtyy erilaisiin. Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Juho Sarkkinen YLEISTEN KIRJASTOJEN TAPAHTUMAJÄRJESTÄMINEN JA SEN VIESTINTÄ Tapaustutkimuksen kohteena Oulun. Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Juho Sarkkinen YLEISTEN KIRJASTOJEN TAPAHTUMAJÄRJESTÄMINEN JA SEN VIESTINTÄ Tapaustutkimuksen kohteena Oulun kaupunginkirjast Tapaustutkimuksen aineisto perustuu organisaatiotason kehityksen osalta pääasiassa seitsemän Nordean verkkopankkia tutkimusajanjaksolla kehittämässä olleen.

Laine, Bamberg & Jokinen (toim

Voit käyttää haastatteluita myös tapaustutkimuksen teossa, ja voit kerätä asiantuntija-arvioita. Tapaustutkimus: Asiakkaasi voivat olla tärkein myyntivalttisi tapaustutkimuksen kautta. Tutkimuskohteena on Jyvässeudun Työllistämisyhdistys ry. Tutkimuksen aineisto muodostuu pääosin yhdistyksen vuosien 1993-201 organisatorisen ergonomian näkökulmasta tapaustutkimuksen keinoin. 5 Osastonsihteerien tehtävien selvittämiselle on selkeä tarve, koska tarkkaa tietoa kaikist Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli tapaustutkimuksen avulla tuoda esille joustavien opintopolkujen käyttämistä toisen asteen ammatillisessa.

Tapaustutkimus - artisti

Tampereen sosiaalipolitiikan oppiaineessa kansalaisuuden ja osallisuuden kysymyksiä tutkitaan niin tapaustutkimuksen kuin kansainvälisen vertailunkin lähtökohdista Myydään kirja Tapaustutkimuksen taito, 2. painos, 2008. Uusi, käyttämätön

Tapaustutkimus - Lapin yliopist

Aihe. Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen globaalissa teräsyhtiössä ja yhteisillä työpaikoilla - Tapaustutkimuksen kuvaus ja kehityskohtee Kirjassa opastetaan opiskelijaa tapaustutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa. Case-tutkimus ei ole oma tutkimusotteensa,. www.prisma.f

Pääsy: Kirjautuminen Oamkin käyttäjätunnuksella (Haka) - Login with OUAS username (Haka) Hae kokotekst THL — Raportti 29/2012 5 Nuoret koulutuspudokkaat sosiaalityön asiakkaina 1 Tapaustutkimuksen lähtökohta 1.1 Toimeentulotukilain ristiriitainen muuto Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus - Helsinki University Press, Helsinki, 9-38. 12. Laine, Markus & Lasse Peltonen (2007) Ikkuna muutokseen Osta kirja Tapaustutkimuksen taito - Suuri Suomalainen Kirjakerho -verkkokaupasta. pehmeäkantinen, 2017, 37,75 €. Jäsenenä saat kirjat edulliseen kerhohintaan

Terkko Navigator is a medical library community for the University of Helsinki and Helsinki University Central Hospital. Personalize your own library of feeds. Robotti toimistotyöntekijän kumppanina: tapaustutkimuksen näkökulmia työhön ja sen tuottavuuteen. Toimistotyön automatisaatio ja automatisaation kehittyminen. Vertaa Book Tapaustutkimuksen taito kirjojen hinnat, kaupat ja arvostelut. Book Tapaustutkimuksen taito Saatavilla hintaan 23,40 VERTAA.FI sivustoll Tampereen ympäristöpolitiikan vaikuttavuutta on selvitetty tapaustutkimuksen keinoin. Selvityksessä analysoitiin ekotukihenkilötoimintaa ja Ekokompassi. Implementing the monitoring activities component of the COSO Framework. Tapaustutkimuksen tuloksia peilataan ja analysoidaan tutkielman alussa esitellyn.

Tapaustutkimuksen perusteella tielii-kenteen kehittämiskohteiksi tunnistettiin hyvän tilannekuvajärjestelmän rakentami-nen, liikennehäiriöiden indikaattoreiden. Transformationaalinen johtajuus muutoksessa - Tapaustutkimuksen kohteena organisaatiomuutos. Ohjaaja/Valvoja (DI): Tiina Hautala. Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri Luvussa kolme kerrotaan työn toteutuksesta ja tapaustutkimuksen kohteena olevista Boklok-asuinalueista. Luvussa kerrotaan työn tiedonhankintamenetelmistä,. Tapaustutkimuksen toisessa osassa kuvaamme kuntoutuskurssia sellaisena, kuin se välittyy havainnointipäiväkirjojen, työntekijöiden yksilö- ja.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tapaustutkimuksen merkityksen sosiaalityössä sekä osaa soveltaa tapaustutkimusta osana sosiaalityön ammatillisuutta. Malkamäen laadullisen tapaustutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä luottamuksen kehittymisestä erityisesti tilanteessa,. tapaustutkimuksen tapauksiin ja vertaamalla näitä teoriatutkimuksen perusteella tehtyyn malliin. Tämän tarkastelun perusteella malliin tehtiin perustelluksi. opiskelija ymmärtää narratiivisen tutkimuksen ja tapaustutkimuksen lähtökohtia ja peruskäsitteitä Keikkatyö on SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen teema syksyllä 2018. Tutustu teemaa koskeviin selvityksiin SAK:n sivuilla

Tapaustutkimuksen taito Ellibs Librar

 1. seuduilla. Tapaustutkimuksen aineisto koostuu seitsemästä haastattelusta, kirjallisuudesta, artikkeleista,.
 2. Hae keskitetystä elektronisten aineistojen indeksistä, joka sisältää mm. artikkeleiden kokotekstejä, viitetietokantoja ja e-kirjoja
 3. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti, 2014) Minun tapauksessani tehtäväni on tapaustutkimuksen avulla tuottaa kehittämisehdotuksia siihen,.
 4. Robotti toimistotyöntekijän kumppanina: tapaustutkimuksen näkökulmia työhön ja sen tuottavuuteen T & Y 2/2019 . Teknologiaa ja tunteita.

Laine, Markus : Tapaustutkimuksen taito

LINAK® on yhdessä kumppaneidensa kanssa laatinut raportin ja tapaustutkimuksen, jotka osoittavat,. Tapaustutkimuksen kohdeorganisaationa on käytetty erästä suomalaista tieto- ja viestintäteknologiakonsernia. Haastattelu suoritettiin käyttämällä. Ensimmäisen tapaustutkimuksen kohteena on kansainvälinen, Nordic noir -lajityyppiä edustava bestseller-kirja, Millennium-sarjan tuorein teos Se mikä ei tapa (2015) Tutkimuksessani tarkastelen tapaustutkimuksen avulla valtionavusteisten projektien vaikuttavuuden arviointia yleisissä kirjastoissa. Tarkoitus on selvittää. joka on hyvä tapa juuri kyseenalaistaa olemassa olevia malleja. Jos tapaustutkimuksen avulla löydetään yksikin olemassa olevan teorian vastainen tapaus,.

Yksittäistapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen — Jyväskylän

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tapaustutkimuksen merkityksen sosiaalityössä sekä osaa soveltaa tapaustutkimusta osana sosiaalityön. Kävelyhaastattelu tapaustutkimuksen menetelmänä Jokinen, Ari; Asikainen, Eveliina; Mäkinen, Kirsi (2010

Laine, Markus.;Bamberg, Jarkko.;Jokinen, Pekka : Tapaustutkimuksen ..

 1. Tapaustutkimuksen perusteella vammautuneen nuoren ammatillinen koulutus ja kuntoutus olivat taloudellisesti kannattavia, mutta työkokeiluprosessi vaatii edelleen.
 2. Hankkeessa tarkastellaan lasten yhteisöllisyyden ja yhteisöllisen oppimisen ilmenemistä ja kehittymistä yhdessä, suomalaisessa päiväkodissa. (Koivula
 3. kokonaiskestävyyden arvionnin mahdollistava malli ja tehdään tapaustutkimuksen avulla arvioinnin käytännön sovellus
 4. Miten suunnittelun nykytila sijoittuu siis Arnsteinin tikkaille, jos sitä tarkastellaan tämän tapaustutkimuksen muodostaman prisman läpi
 5. Kahden tapaustutkimuksen aineistona olivat haastattelutapaamiset yhteensä 26 itäsuomalaisen metsänomistajan kanssa. Metsikkökohtaisia käsittelyvaihtoehtoja ha

Ensimmäisessä osassa TUT toteuttaa tapaustutkimuksen Lyonin ja Tukholman kaupunkikeskustoja tukevista suunnittelumenetelmistä

Tapaus - Kajaanin ammattikorkeakoul

 1. a. Ku
 2. Kohti 2020-luvun tietämättömyyden yhteiskuntaa? Globaalin talouden muutokset, digitalisaatio, teköäly ja sosiaalisen median nousu ovat edistäneet totuuden.
 3. KE62 21.4.2017 . 1. Miten löydetään ja rajataan tapaustutkimus (case study) Tapaustutkimuksen taito -teoksen mukaan? 2. Havaintoja voidaan tuottaa fakta- ja.
 4. Tapaustutkimuksen perusteella rakennusmateriaalien ja niihin liittyvien prosessien merkitys rakennuksen elinkaaren aikaisista khk-päästöistä on melko suuri,.
 5. Tapaustutkimuksen aineisto koostui kolmelle Tules-kurssille osallistuneiden henkilöiden (n=24) kuntoutuksen asiakirjoista sekä haastatteluista, joihin osallistu
 6. Sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu; Annual publication of the Finnish Society of Military Scienc

Muinaistutkija 211997 POLTTOVILJELYN LEVIÄMINEN SAHARAN ETELÄPUOLISEEN AFRIKKAAN KAHDEN TAPAUSTUTKIMUKSEN VALOSSA Vesa Laulumaa Kirjoitus on lyhennelmä syksyllä. Tapaustutkimuksen poikkeavuus tilastollisesta yleistämisestä ei tarkoita, ettei sen tuloksilla olisi merkitystä, vaan sen tehtävä on enemmänkin tehdä. Merkityksellisyys-teema kokoaa yhteen YAMK-opinnäytetyöt, joista ovat vastanneet monialaisesti YAMK-tutkinnon opiskelijat. Toimeksiantajina opinnäytetöille ovat.

Tapaustutkimuksen taito - Suomalainen

tapaustutkimuksen tarkastelun kohteeksi mahdollisuus syventää kognitiivista psykote-rapiatyöskentelyä tietoisuustaitoharjoittelun avulla Puustisen monimenetelmällisen tapaustutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollisten rakenteiden verkostomaisesta. DelRosso ja hänen kollegansa julkaisivat kaksi vuotta sitten tapaustutkimuksen 60-vuotiaasta miehestä, jolla hikka oli jatkunut kokonaisen vuoden

Tapaustutkimuksen kohteena on autojen maahantuontiyritys Inchcape Motors Finland ja sen 45 jälleenmyyjäliikettä. Tavoitteeseen etsin vastausta selvittämällä. 8 TUTKIMUSOTE JA -MENETELMÄT 8.1 Tapaustutkimus. Jotta tapaustutkimuksen tekeminen olisi perusteltua, tulisi tutkittavan tapauksen olla poikkeuksellinen ja yleisen.

KvaliMOTV - 3 Tutkijan asema ja tutkimuksen arvioint

 1. Pekkarinen, Elina (2017) Koulukoti tapaustutkimuksen kohteena. Teoksessa Rosi Enroos & Mikko Mäntysaari & Satu Ranta-Tyrkkö (toim.) Mielekäs tutkimus.
 2. Meta-analyysi (Hamilton-Reeves ym. 2009) kliinisistä tutkimuksista ei tue jyrsijäkokeiden tai tapaustutkimuksen tuloksia
 3. Tutkimus- ja hanketietokanta. Haku; Haluatko tutkimuksesi tutkimustietokantaan? Lisätietoa tutkimustietokannasta; Muistilista; Uutuusluettelo; Hankkeen nim
 4. Vertailevan (laadullisen) tapaustutkimuksen etuja suhteessa tilastolliseen tutkimukseen ovat seuraavat (Ragin 1987): 1).
 5. Luotettavuus 13.3. 2013 Nina Haltian & Marjo Niemisen alkuperäisestä muokannut Rauno Huttunen Laadullisen tutkimuksen luotettavuus Aineiston analyysivaihetta ja.
 6. Erittäin hyvää ruokaa, hyvä ja yhteisöllinen ilmapiiri sekä tasokasta opetusta. Näin kuvaillaan Anna Tapion koulua hiljattain valmistuneen laadullisen.
 7. ),.

Master's Programme in Building Technology CIV-ohjelman diplomitöiden esittelytilaisuus pidetään rakennustekniikan laitoksella 18.2.2019 kello 9:00 alkaen salissa R2 - tapaustutkimuksen ongelmia (s. 42) - yleistettävyys - ei voida todistaa pätevän muissa tapauksissa (- s. 44-45) - projektitehtävä: Mediapsykologia - mm

Tapaustutkimuksen arviointi Hyvän Mitta- hankkeen työpajat 1. Alkutilannekartoitus Työpaja 1 Työpaja 2. 6 Vamokselle asetetut tavoitteet vastaavat sekä. Muutos on keskeinen haaste, jonka organisaatiot nykypäivänä kohtaavat. Paineita muuttua ja uudistua tulee sekä sisäisestä että ulkoisesta ympäristöstä Yhteistyö mahdollistaa tapaustutkimuksen tekemisen sekä tutkimustulosten nopean hyödyntämisen. Aikataulu. 1.3.2016 - 28.2.2018. Keskeiset tulokset

suosittu: