Home

Johtamisen aineopinnot

Johtamisen aineopinnot, 36 op — Valinnaisten opintojen portaal

 1. taosaamisen perusteet (
 2. e
 3. taa asioiden ja ihmisten johtamisen näkökulmista. Johtamisessa yhdistyvät suunnittelu,.
 4. Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuutee
 5. 22.10.2018 Johtamisen osaamista kaikille: Draamakasvatuksen aineopinnot alkavat syksyllä. Hae mukaan.
 6. Johtamisen aineopinnot käsittelevät johtamista ja johtajuutta henkilöstöjohtamisen ja strategisen johtamisen näkökulmista. Opinnoissa luodaan tiedolliset,.

Johtamisen aineopinnot, 35 op, JY:n avoin yliopisto - Korpp

Johtamisen aineopinnot toteutetaan verkko-opetuksena. Opintokokonaisuuden suoritustapoina ovat mm. oppimistehtävät ja verkkotentit. Opintokokonaisuuden verkko-. Johtamisen aineopinnot 35 op sisältää pakollisen opintojakson Organisaatioteoria ja johtaminen 5 op. Sen lisäksi valitaan 30 op valinnaisia opintoja Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain (syksyllä 2018 tai keväällä 2019) sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen. Johtamisen aineopinnot.

Johtamisen aineopinnot: Markkinoinnin aineopinnot: Markkinoinnin aineopinnot: Urheilujohtamisen aineopinnot: Urheilujohtamisen aineopinnot: Erilliset opintojaksot Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille johtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Erityisesti opinnot soveltuvat eri organisaatioiden. Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista. Opiskelen maisteriopintojeni sivuaineena johtamista (Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25op + Johtamisen aineopinnot 30op). Tällä hetkellä suoritan.

Kauppatieteet — Jyväskylän yliopiston avoin yliopist

 1. The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings. You cannot register for the course because the course.
 2. nan kehittä
 3. Taloushallinnon ja rahoituksen opiskelijan kandidaatin tutkintoon muodostuu sivuainekokonaisuus Johtamisen ja ja rahoituksen aineopinnot,.
 4. en ja organisaatiot, aineopinnot (25 op) syksy 2019 - kevät 2020. Johtamisen perusteet (7 op) JOHT1010 - syksy 2019. Strateginen johta

Avoin yo: Johtamisen sivuaineopinnot, lv 2018-2019, verkko-opinnot

 1. Hallintotieteiden ja johtamisen oppiainekokonaisuudessa perehdyt johtamiseen monialaisesta näkökulmasta
 2. Johtamisen erikoistumisalueen suorittanut opiskelija osaa arvioida ja käyttää johtamisen laajaa käsitteellistä Erikoistumisalueen aineopinnot 60 o
 3. Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi. Tältä sivustolta löytyvät enää.

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi -teemakokonaisuus, Yrityksen johtamisen valinnaiset aineopinnot tai sivuainekokonaisuus. HUOM Toimitusketjujen johtamisen harjoittelu, aineopinnot, 2-6 op. KTK Sivuaineopinnot, 25 op. Vapaasti valittavat opinnot (KTK), 10 op.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto — Jyväskylän yliopist

Päivölän opisto on yksityinen, tiede- ja taideaineisiin erikoistunut oppilaitos Pirkanmaalla, Valkeakoskella. Lisäksi opistossa toimii maan ainoa matkaopaskoulu. Opintoja kaikista tiedekunnista. Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia (perus- ja aineopinnot) oman kiinnostuksesi mukaan kaikista Lapin. Johtamisen ja organisaatioiden kandidaattiohjelma. Johtamisen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa mahdollisimman. Miten määritellään hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa.

Johtamisen ja organisoinnin erikoistumissuunnan valinnaiset opinnot, 12 op. JO6 Työpsykologia, Johtamisen ja organisoinnin harjoittelu, aineopinnot, 2-6 op 4 ORIENTAATION SISÄLTÖ JA AIKATAULU Johtamisen perusopinnot 25 op opintojen rakenne ja opinto-ohjelma Johtamisen aineopinnot 35 op opintojen rakenne ja opinto. Haluatko tutustua yliopisto-opintoihin ja opiskella tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai kursseja? Tähtäätkö tutkinnon suorittamiseen tai opiskelisitko.

Julkisjohtamisen aineopinnot 46 op Julkisjohtamisen aineopinnoissa painottuvat esimiestyön, johtamisen ja hallintotyön perusvalmiudet. Erityisesti opiskelija osaa. Johtaminen aineopinnot 30 op (UEF) Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin. Aika. Johtamisen opinnoissa saat vastauksia mm. näihin kysymyksiin

JOHTAMISEN JA SOTILASPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN OPINTOTARJONTA JOO- OPISKELIJOILLE 2018 5 3C06/1C05A Aineopinnot suoritettu omassa yliopistossa Loka-marraskuu 201 • Johtamisen perusopinnot 25 op opintojen rakenne ja opinto-ohjelma • Johtamisen aineopinnot 35 op opintojen rakenne ja opinto-ohjelma • Opiskelun kivijalat (mm. Avoin yliopisto-opetus. Oletko kiinnostunut avoimista yliopisto-opinnoista Tampereella? Tietoa uuden Tampereen yliopiston avoimesta yliopisto-opetuksesta löydät nyt. Johtamisen aineopinnot; Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot; Gerontologian perusopinnot; Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi-perusopinnot

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, johtamisen opintosuunta

Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa Tämän lisäksi aineopintojen jälkeen opiskelija osaa hahmottaa erilaisia johtamisen. Yrityksen johtamisen aineopinnot syksyllä 2016 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneille (40 op) Johtamisen aineopinnot, osia. Kaupunkitutkimus: Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op Kaupunki ja kulttuuri (5 op) Kehitysmaatutkimus: Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot. Varhaiskasvatustieteen aineopinnot 35 op Väkivaltatutkimuksen opintoja Seuraaviin opintoihin sisältyy jonkin verran läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta vuutta johtamisen ja organisaatioiden pääaineopiskelijalle puoltaa myös järjestötoimin- aineopinnot avarsivat näkökulmaa entisestään

Kandidaattiohjelmassa voit suorittaa hoitotieteeseen suuntaavat perus- ja aineopinnot sekä saada oikeuden Johtamisen opintosuunnan opinnot antavat. Avoin yliopisto. Menu. Home; Ajankohtaista. Uutiset; Studia Generalia. Kevät 2017: Suomi - myytit ja todellisuu Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto Ohjelmistotuotannon opiskelijoille aineopinnot tarjoavat mahdollisuuden syventyä ohjelmistojärjestelmien. Johtamisen tutkiminen kvantitatiivisin menetelmin 1 (JO023112 JOM1/TJM1YRM1 Survey) Jakso kehittää opiskelijan valmiuksia toteuttaa kvantitatiivisia tutkimuksia

Johtaminen UE

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma Porissa tarjoaa tuotantotalouden ja ohjelmistotuotannon yhdistäviä opintoja. Hakuaika 14.3.-28.3.2018 Koulutusalan johtamisen perus- ja aineopinnot; Koulutusteknologian syventävät opinnot (60 op) Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus Aloitin omat johtamisen aineopinnot Jyväskylän yliopiston rehtori-instituutissa. Ops2016-työ edellyttää kouluun iso muutosta:.

Johtaminen Avoin yliopisto Helsingin yliopist

Johtamisen aineopinnot 2015 - 2016 Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston taloustieteen syventävät aineopinnot 35 op. Arvosana: kiitettävä Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op (JY) kevät -18 Johtaminen aineopinnot 30 op (UEF) Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op (JY) alk. 24.11 Johtamisen ja talouden tiedekunnan kesätentit ja muut itsenäisesti suoritettavat jaksot 2019. Huomioithan, Kasvatustieteiden aineopinnot opiskelija on suorittanut tiedekorkeakoulussa yhdestä pääaineesta syventävät aineopinnot (60 op), - Johtamisen, lähiesimiestyön ja kliinisen.

Avoin yo, Johtamisen aineopinnot, lv

Johtamisen erikoistumisalueen suorittanut opiskelija tuntee organisaation Erikoistumisalueen aineopinnot 60 op Liiketoimintaosaamisen perusteiden kurssi 6 op Haluatko pätevöityä esimerkiksi johtamisen tai henkilöstöhallinnon osaajaksi tai hankkia uuden opetettavan aineen pätevyyden? Aineopinnot (60 op). » Aineopinnot (valinnaiset, väh. 26 op) Ohjelmassa pystyt yhdistämään tekniikan, talouden ja johtamisen sekä ohjelmistotekniikan opintoja Yleisen historian aineopinnot. Etsi kursseja Hae. Historian käyttö ja kulttuurinen muisti 1900- ja 2000-luvuilla (YLHI0602-3001 Johtamisen aineopinnot; Laskentatoimen aineopinnot; Markkinoinnin aineopinnot; Yrittäjyyden aineopinnot; Kansantaloustieteen perus- ja aineopinnot

Opetustarjonta UE

Johtamisen opinnot antavat valmiuksia monenlaisiin tehtäviin yrityksissä ja julkisorganisaatioissa. Jos ha- Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op (JY Hän alkoi pohtia muita työmahdollisuuksia ja aloitti työn ohessa johtamisen aineopinnot Kauppakorkeakoulussa sekä opetushallinnon opinnot saadakseen rehtorin. VAPAAVALINTAISET AINEOPINNOT 40 op / 28 ov (vapaavalintaisista aineopinnoista korvautuu amk-tutkinnon HOITOTYÖN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELM Jos sinulla on tunnus korkeakoulussa: Valitse kirjautumismenetelmä: JY-tunnuksilla kirjautuminen HAKA-tunnuksilla kirjautumine

Vaikka johtamisen tutkimus on tärkeää, haluan lopuksi todeta, että ilman korkeatasoista johtamisen opetusta ei ole korkeatasoisia johtamisen tutkijoitakaan Hoitotyön johtamisen koulutus Kuntoutustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (25 op

Aineopinnot Yhteyshenkil Porin Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelman sivuainevaihtoehto. Sivuaine on avoin TTY:n kaikille opiskelijoille Tarjoamme Suomen ainoana yliopistona turvallisuuden johtamisen ja tekniikan pää- ja sivuaineopinnot diplomi-insinöörin aineopinnot; Turvallisuustekniikka 30.

Johtamisen aineopinnot 30 op (UEF) Kymenlaakson Kesäyliopist

Hoitotieteen hakukohteessa opiskeleva suorittaa hoitotieteeseen suuntaavat perus- ja aineopinnot ja saa oikeuden hoitotyön johtamisen opintosuunta ja. Voiko avoimessa opiskella esimerkiksi 30 op johtamisen aineopintoja ettei noita 30 pistettä tarvitse enää tehdä tutkinto Aineopinnot toki vaativat aina. PSYKOLOGIAN AINEOPINNOT koulutusalojen opiskelijoita, kuten johtamisen pääaineesta valmistuneita kauppatieteen kandidaatteja

Johtamisen aineopinnot Päivölän opist

Aineopinnot painottuvat luonnollisesti ympäristötekniikkaan, Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 3 op; Yritysjuridiikan perusteet 6 op HOITOTIETEEN AINEOPINNOT 52 op Hoitotieteen lähtökohdat 10 op Hoitotyön johtamisen koulutusohjelma tähtää hallinnollisten ja hoitotyön johtotehtävie HOITOTIEDE aineopinnot 33 op (UEF) Opintojakso sijoittuu hoitotieteen pääaineen tutkinnossa hoitotyön johtamisen tai preventiivisen hoitotieteen suuntaaviin. 353218S Johtamisen harjoittelu osa I 5 op . Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot: 353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op

JOHTAMISEN SIVUAINEOPINNOT: Johtamisen perusteet -oppimispäiväkirja

Johtamisen aineopinnot, 35 ECTS, JY:n avoin yliopisto - Korpp

Sosiaalipsykologian ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot, Helsingin Löydät lehdestä näkökulmia johtamisen ja työelämän ajankohtaisiin teemoihin ja. Johtamisen aineopinnot 30 op Johtamisen perusteet 6 op* Strategic Management 6 op Tietojohtaminen 6 op Innovaatiojohtaminen 6 op Muutoksen johtaminen 6 op. Koulutustaustani. Suoritan parhaillaan terveystieteen maisterin ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon johtavia opintoja (kansanterveystiede, terveystaloustiede.

Opinnot Vaasassa - Vaasan yliopisto

WebOod

Opiskelen maisteriopintojeni sivuaineena johtamista (Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25op + Johtamisen aineopinnot 30op). Tällä hetkellä suoritan. 87046 EE048 Johtamisen perusteet 5 YET-103 Johtaminen 5 N.N. 87047 YET-331 Maatalousekonomian aineopinnot 35 op Timo Sipiläinen Pakolliset opinnot 26 o Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma; Kasvatustieteen aineopinnot, aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op,. Maisteriopintosuuntaan suuntaavat aineopinnot väh. 35 op (sis. kandidaattitutkielman) Valinnaiset opinnot enint. 90 op; taloustieteen, yrityksen johtamisen,.

Johtaminen - Tampereen kesäyliopist

II AINEOPINNOT II AINEOPINNOT (Sem 20), 45 op TAVOITE Kuten perusopinnoissa, myös semiotiikan aineopinnoissa on mah- johtamisen ja johtajuuden semiotiikkaa sek Kake.fi on Suomen kätevin TV-opas. Löydä sinua kiinnostavat TV-ohjelmat, sarjat, elokuvat ja urheilut käden käänteessä aineopinnot (60 op), Opiskelija hallitsee strategisen johtamisen periaatteet sekä ennakoinnin ja kykenee ottamaan vastuuta strategian toteuttamisesta ja.

Johtaminen Open University University of Helsink

• johtamisen erikoisammattitutkinto, 2 v • ryhmädynaamisen johtajuuden koulutus, 2 v • johtajuuskokemus, 8 v • hoitotieteen aineopinnot, 60 o Kesäyliopisto - Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti kaikille avointa: kaikki halukkaat ovat tervetulleita suorittamaan opintoja taustasta riippumatta

Vaikka oikeustieteellisessä aineopinnot sujuvat pääasiassa samassa tahdissa muiden kanssa, Aion valita pääaineekseni johtamisen,. Koulutustaustaltani olen kauppatieteiden kasvatti johtamisen ja organisaatioiden alueelta, perus- ja aineopinnot 2000; Organisaatiopsykologia, 2004 Tavoitteet : Osaamistavoitteet: Jakso auttaa ymmärtämään hallinnon ja johtamisen etiikan peruskysymyksiä. Opiskelu antaa valmiuksia eettisten ongelmien. johtamisen erikoisammattitutkinto 2008, Kuopio; kasvatustieteen tohtori 2015, Tampere; MUUT OPINNOT. erityispedagogiikan aineopinnot 2006, Jyväskyl. Kuvataiteen syventävät aineopinnot syventävät opiskelijan valmiuksia Pinja Marjamäki suoritti sosiaali- ja terveysalalle suunnatun Johtamisen.

suosittu: