Home

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeisen käsitteistön ja sisällön tunteminen

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeisen käsitteistön ja sisällön tunteminen Selvittää varhaiskasvatuksen keskeisen käsitteistön, kuten ta

.. pedagogiikan keskeisen käsitteistön ja sisällön tunteminen c. Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatuksen keskeisen sisällön. Pedagogiikan johtaminen on keskeistä ja siihen liittyy moniammatillinen toiminta. Varhaiskasvatuksen jatkumo esi- ja perusopetukseen mahdollistaa sen,.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus. .. pedagogiikan keskeisen käsitteistön ja varhaiskasvatuksen keskeisen käsitteistön, kasvatuksen keskeisen sisällön tunteminen. Varhaiskasvatuksen keskeisten välineiden ja Varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeisen käsitteistön ja sisällön keskeisen sisällön tunteminen. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeisen käsitteistön ja sisällön tunteminen c. Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatuksen. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeisen käsitteistön ja sisällön tunteminen Selvittää varhaiskasvatuksen keskeisen käsitteistön,.

Ammatillisen perustutkinnon perusteet  Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja 2014  Määräys 56/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011. ja varhaiskasvatuksen koulutusta. ja sisällön osalta kandidaatin työn/tutkielman käsitteistön ja ongelmien rajauksessa ja Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden menetelmävalikoima on nykyisin laaja ja menetelmälliset mahdollisuudet monet. Tässä kirjassa etsitään vastauksia kysymykseen. käsitteistön ja ongelmien rajauksessa ja ulkomaisen artikkelin ja Internet-lähteen keskeisen sisällön valitsemaltaan ja varhaiskasvatuksen histori

180 pages. opetussuunnitelman arviointitutkimus - saamelaisopetuksen organisointi norjassa. pigga keskital .. teräs- tai puurunkoisen teollisuus- ja liikerakennuksen vaihtoehtoiset runkorakenteet ja niiden keskeisen sisällön ja maksuehtojen käsitteistön ja. HAMKMoodl .. tunteet ja eettisyys 5) Pedagogiikan Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee aihepiirin käsitteistön ja keskeisen Tilastotieteen perusteiden tunteminen. Tavoite: Koulutus antaa perustiedot kurssialueen sisällön tuottamiseen ja visuaaliseen suunnitteluun . Kategoria: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opinnot

Pedagogiikan painottuminen varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa edellyttää pedagogista Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimises-sa Lasten kulttuurin ja lapsille suunnatun median tunteminen auttaa henkilöstöä ymmärtämään lasten leikkejä Valmisteluryhmä haluaa nostaa korkeatasoisen pedagogiikan varhaiskasvatuksen laadun peruspilariksi ja esittää tutkimustiedon nykyistä parempaa hyödyntämistä päätöksenteossa. Varhaiskasvatuksen tiedontuotantoa esitetään kehitettäväksi suunnitelmallisemmaksi ja.. hallitsee varhaiskasvatusalan tutkimuksessa käytettävän keskeisen käsitteistön. osaa hankkia, arvioida ja soveltaa varhaiskasvatusta koskevaa tieteellistä tietoa. tuntee keskeiset varhaiskasvatuksen tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä osaa laatia ohjatusti..

Opetushallitus - Varhaiskasvatu

Tutkittua varhaiskasvatuksesta. 1K likes. Oletko aina miettinyt, mitä tutkimuksia varhaiskasvatuksen alalta on julkaistu? Tämän puheenvuoron pitämiseen minut innoitti varhaiskasvatuksen kentän ns. myyräjoukko, joka on tehnyt suhdelukuselvityksen Vanhemmat voivat joko valita kunnallisen varhaiskasvatuksen, hoitaa lasta kotihoidontuella ja kotihoidon tuen kuntalisällä tai järjestää varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen. Perhekäsite ja tulot. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan ennen hoitosuhteen alkamista, varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään arvioitujen tulojen perusteella Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen. Varhaiskasvatus alkaa varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta aloituspäivämäärästä alkaen. Kun lapsi on otettu kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin, hän säilyttää hoitopaikkansa kouluikään saakka, ellei perhe irtisano paikkaa Janakkalan osallisuusverkosto: Riitta Ranta, Kaisa Kilpinen Johanna Jalli-Karimäki, Päivi Lähteenmäki, Arja Seppälä, Hanna Vähäkangas, Anna Soininen, Jaana..

Varhaiskasvatus - Lapset, nuoret ja perheet - TH

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja PD

Terkko Navigator / Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Feeds. Journals Varhaiskasvatuksen ammatillisuus on vahvasti sidoksissa aikaan ja paikkaan. Eri aikakausien ajattelutavat tulevat näkyviksi siinä, miten pienten lasten kasvatus ja opetus halutaan kulloinkin järjestää. Kun varhaiskasvatuksen ammatillisuutta tarkastellaan tässä kehyksessä.. Pelin pedagogisen sisällön ovat ideoineet Molla-opettajat. Molla-hanke. Varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät. Opetushallituksen ja Turun kaupungin rahoittama oppimisympäristöhanke 2011 - 2013 sekä jatkohanke Mollan kolmet portaat 2013-2015

Työelämä ja opiskelijat päivähoidossa - PD

Myyjän tehtäviin kuuluvat esimerkiksi osaston tuotteiden tunteminen ja esittely asiakkaille. Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan Opinnäyte toteutettiin yhteistyössä Kajaanin varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien ja ohjaavan opettajamme kanssa. Liikuntavastaavilta saimme kyselyn ja tapaamisten avulla suunnan ja toiveet minkälaista sisältöä oppaaseen lähdimme hakemaan ja valitsemaan

Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto. Haapajärven kaupunki Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi. Varhaiskasvatuksen talous ja hallinto Päiväkoti Satulaakso Varhaiserityiskasvatus Yksityisen hoidon hyväksyminen ja valvonta Hoitopaikkojen ostaminen ja myyminen kunnille eDaisy on Sallan varhaiskasvatuksen shkinen asiointipalvelu, jossa huoltajat hoitavat hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen sek saavat tiedoksi lasten sijoitus- ja maksuptkset. Palveluun kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella.. tuntee keskeisen työlainsäädännön ja edistää työturvallisuutta. Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan kompetenssit. Hengellisen työn osaaminen ja arvo-osaaminen. kristillisen uskon tunteminen; kirkon missio, teologian perusteiden tunteminen, tulkinnan ja välittämisen taidot Peda.net > Opetussuunnitelmat > Varhaiskasvatuksen suunnitelma 2017 > 4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

www.oph.f

Varhaiskasvatuksen alueella tehtävistä tutkimuksista ja opinnäytetöistä tulee tehdä Opiskelijan oppilaitos vastaa varsinaisesta tutkimuksen sisällön ohjaamisesta. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävänä on seurata opiskelijoita ja heidän työskentelyään, jotta se täyttää yleiset.. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto palvelee arkisin kello 9.00−15.00 välisenä aikana. Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköiden asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella. Ajan voi varata ottamalla yhteyttä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia suoraan asianomaiselle henkilölle Varhaiskasvatuksen koulutuspalvelut tarjoaa koulutusta päiväkotien työntekijöille, johtajille, perhepäivähoitajille sekä muille varhaiskasvatusikäisten lasten parissa toimiville henkilöille ja organisaatioille Kuusisto, A.; Kallioniemi, A. & Matilainen, M. 2014. Monikulttuurinen työyhteisö varhaiskasvatuksen kentällä. Kasvatus 45 (2), 113-126. Niikko, A. & Korhonen, M. Varhaiskasvattajat lapsikeskeisen pedagogiikan kehittäjinä päiväkodissa Eeva Hujala (toim.), Leena Turja (toim.). Varhaiskasvatuksen käsikirja on ensimmäinen laaja kokoomateos, jossa esitellään keskeinen osaaminen varhaiskasvatuksen kehittämisen perustaksi. Kirjassa annetaan välineitä viedä varhaiskasvatussuunnitelmat käytännön työhön

Koulutuksessa tutustutaan design-suuntaututuneen pedagogiikan teoreettiseen taustaan, käydään läpi käytännönläheisiä esimerkkejä design-suuntautuneen pedagogisen ajattelun soveltamisesta varhaiskasvatuksessa ja tehdään omat harjoitustutkimukset. Aika ja paikka Tärkeimpiä riskitekijöitä, joihin voit itse vaikuttaa, ovat suolan ja alkoholin käyttö, liikunta, ravinto ja ylipaino. Verenpaineen kohoamisen ehkäisy kannattaa aloittaa jo varhaislapsuudessa. Elintapamuutokset muodostavat aina keskeisen osan hyvää kohonneen verenpaineen hoitoa

Varhaiskasvatuksen palveluihin kuuluvat kunnallinen päiväkotihoito, perhepäivähoito ja esiopetus sekä lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu vanhempien työllistymisestä tai opiskelusta, järjestelyaika on kaksi viikkoa, muissa tapauksissa enintään neljä.. Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen vastuualueella on haettavana varhaiskasvatuksen lastenhoitajan äitiysloman sijaisuus 1.8.2019 - 9.5.2020 Etsimme aktiivista varhaiskasvatuksen ammattilaista. Arvostamme sensitiivistä työotetta ja sitoutumista oman työn ja pedagogiikan..

Varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia päivähoitopalveluja. Ensimmäiset kysymykset liittyvät positiiviseen pedagogiikkaan. Joensuun seudun varhaiskasvatusta ohjaa positiivisen pedagogiikan ajattelu- ja toimintatavat Näiden yleisten kehitysvaiheiden tunteminen auttaa lasta hoitavia aikuisia tunnistamaan lapsen tarpeita ja tukemaan hänen kehitystään. Jokaisen lapsen kehityspolku on kuitenkin yksilöllinen. Se millaista tukea lapsi lähiympäristöltään tarvitsee.. Link. Kirkon varhaiskasvatuksen verkkotyö. 1,106 views. Share. 1. Kristillisen varhaiskasvatuksen verkkotyö ja verkkopresenssi Varhaiskasvatus ja sosiaalinen media -työryhmä 16.5.2011 helka.parssinen@evl.fi Kirkkohallitus/Hev Suomen evankelis-luterilaisen kirkolliskokouksen vuonna 1999 hyväksymä Katekismus ilmaisee kirkon uskon keskeisen sisällön. Katekismuksen ytimenä ovat kymmenen käskyä, uskontunnustus ja Isä meidän -rukous. Myös monilla tunnustuskirjoihin kuulumattomilla Lutherin teoksilla on ollut ja on.. Varhaiskasvatuksen ammattilainen, vastaa kyselyyn suhdeluvuista ja käyttöasteista #varhaiskasvatus #suhdeluvut #tehokkuus #pedagogiikka https Varhaiskasvatuksen toteutus #pedagogiikka #varhaiskasvatus Järvenpää: Tässä päiväkodissa lapset määräävät - viidakkoleikki voi jatkua vaikka..

Varhaiskasvatuksen asiointi. Asioi verkossa. eDaisy. Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja 1.1.2019 lähtien. Daisy -järjestelmä Ohjeen teksti on useimmiten kaksiosainen. Ensimmäinen osa, Ohje lyhyesti , tiivistää ohjeen keskeisen sisällön. Toinen osa, Koko ohje , käsittelee aihetta tarkemmin ja sisältää enemmän esimerkkejä kuin tiivistelmä. Joissakin ohjeissa on lisäksi osa Tiesitkö? , joka sisältää aiheeseen liittyvää lisätietoa

opetushallitus.f

Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää Psykomotoriikan perusopinnot 5 op -täydennyskoulutuksen 25.5.2015 alkaen. Koulutus soveltuu hyvin erityislastentarhanopettajille Taivassalon kunnan varhaiskasvatuksen tehtäväalueella on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa oleva toimi 1.8.2019 alkaen. Sijoituspaikkana on päiväkoti Pikkupoiju Arvostamme monipuolista varhaiskasvatuksen kokemusta ja osaamista, joustavuutta..

wwwedu.oulu.f

 1. Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee viittä varhaiskasvatuksen erityisavustajaa määräaikaisiin tehtäviin ajalle 1.8.2019 - 31.5.2020 tai sopimuksen mukaan.... Lapin aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella on haettavana varhaiskasvatuksen ylitarkastajan virka
 2. en. Tiimityö varhaiskasvatuksessa. Olen tehnyt työtä varhaiskasvatuksen tehtävissä pian 30 vuotta: lastentarhanopettajana, päiväkodinjohtajana, työnohjaajana ja työyhteisöjen kehittäjänä, koulutuspäällikkönä, kouluttajana ja ammatillisena opettajana
 3. Luokanopettajakoulutuksesta valmistut pedagogiikan ja didaktiikan asiantuntijaksi. Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa muodollisen kelpoisuuden opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.... Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

(PDF) Haarautuvien metodologioiden puutarhassa

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisalan perustutkinnon perusteet Vai onko sinulle kertynyt lastenhoitokokemusta harrastuksen tai vapaaehtoistyön kautta? Tule Seuren varhaiskasvatuksen walk in -rekryyn maanantaina Mitä? Lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen avustaja, tule töihin ilman työhakemusta Missä? Seuren toimistolla Sörnäisissä osoitteessa Käenkuja.. Artikkeleissa pohditaan interkulttuurisen pedagogiikan perusteita ja erilaisia lähestymistapoja koulun ja opettajankoulutuksen kannalta. Koulujen monikulttuuristumiseen liittyviä haasteita käsitellään romanien, maahanmuuttajien, pakolaisten, kansainvälisten adoptiolasten ja paluumuuttajien näkökulmasta Teos jäsentää Vasun keskeisiä teemoja ja tukee niiden soveltamista käytäntöön. Siinä esitellään muun muassa, mitä laaja-alainen osaaminen, toimintakulttuuri, kasvatusyhteistyö ja pedagogiikan toteuttaminen tarkoittavat varhaiskasvatuksen arjessa Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija. ymmärtää yhteiskunnan olemuksen ja muutoksen historiallisen kehityksen tuloksena. tuntee yhteiskuntaa koskevan tiedon muodostumisen perusteet sekä hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön

Opetussuunnitelman Arviointitutkimus - Saamelaisopetuksen

Read the latest magazines about Varhaiskasvatuksen and discover magazines on Yumpu.com Akateemisen luokanopettajakoulutuksen tutkimus Opettajankoulutus on keskeisen yhteiskunnallisen ja koulutuspoliitti- sen asemansa vuoksi jatkuvan kehittämisen ja tutkimuksen kohteena. Opettajankoulutusta on lähestytty tutkimuksellisesti useasta eri suun- nasta.. openhelsinki.hel.fi - /files/Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala_U420300/Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus_U42030010/Varhaiskasvatuksen aluepaallikko 2_U4203001030VH1/ Jaris: Tietotekniikka kusee aina. Jari Sarja: Google Docs on kehittymätön. Ari-Pekka Raudaskoski: SCORM nostaa sisällön ykköseksi

Mitä osallisuus oikeastaan tarkoittaa varhaiskasvatuksen pedagogiikassa? Millaisin pedagogisin ratkaisuin ja valinnoin lapsen osallisuutta omaan elämäänsä ja varhaiskasvatuksen arkeen voidaan lisätä Information. Company. Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun kautta saat tietoosi uusimmat varhaiskasvatuksen ammattikirjat! Contacts. E-mail: asiakaspalvelu@varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on, että pieni- ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan Suomen 7. suurin kaupunki on valikoitunut monen opiskelukaupungiksi keskeisen sijaintinsa takia Opiskelijan näkökulmasta Jyväskylän parhaita puolia ovat asumisen kohtuullinen hintataso ja liikkumisen helppous keskisuuressa kaupungissa Vaikka Jyväskylässä saatatkin kohdata.. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on monia mahdollisuuksia vaikuttaa lapsiperheiden hyvinvointiin: kohtaaminen ja läsnäolo sekä puheeksi ottaminen ovat keskeisessä asemassa. Pienen lapsen mielenterveyttä edistävät turvallisten aikuisten läsnäolo sekä säännöllinen arjen rytmi

HAMKMoodle : Search result

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saaminen edellyttää valmistumista 31.7.2023 mennessä. Sen jälkeen valmistuva, vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatusta ja Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen - asiakkaan ja käyttäjän — keskeisen roolin kehittämistyössä EU ja kansainväliset asiat. Euroopan unionissa tehtävät päätökset määrittelevät maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla politiikan keskeisen sisällön Seuraava taulukko osoittaa, että alkuopetuksen ja alakoulun opettajaksi valmistuvat ovat pedagogiikan, eivät kielen spesialisteja. Tilanne on huolestuttava paitsi vieraiden kielen opetuksen kannalta

Tekstilajien tunteminen helpottaa kirjoittamista. Kun tiedät, minkälaisista elementeistä esimerkiksi referaatti rakentuu, sinun on helpompi kerätä aineistoa referaattiasi varten. Tekstilajeja voidaan ryhmitellä esimerkiksi vaikuttamaan pyrkiviin, kaunokirjallisiin, tietoa välittäviin ja pohtiviin tekstilajeihin Varhaiskasvatuksen tehokkuuden arvioinnista sisällön arviointiin 3.5.2019. Varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit asettavat tavoitteet henkilöstön toiminnalle ja muodostavat pohjan varhaiskasvatuksen arvioinnille ja sitä seuraavalle kehittämiselle Miksi Jumalan tunteminen on tärkeää? Kuitenkaan maailman tyhjät lupaukset eivät koskaan voi täyttää tarpeitamme niin kuin Jumalan tunteminen voit. Näiden askeleiden jälkeen Jumala täyttää elämämme, antaa sille sisällön ja me kasvamme hänen tuntemisessaan Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kirjoittajat käsittelevät varhaispedagogiikan ajankohtaisia kysymyksiä uusimpaan lapsuuden, oppimisen ja varhaiskasvatuksen tutkimukseen pohjautuen. Kirjan kantava ajatus on, että lapset ovat aktiivisia oman elämänsä rakentajia, jotka elävät.. Raportissa tulevaisuutta visioidaan valittujen varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen teemojen eli palvelujen, ohjauksen, henkilöstön, tutkimuksen ja kehittämisen taustan ja nykytilan sekä tulevan kehityksen ennakoinnin kautta

HAMKMoodl

 1. Sitä paitsi tutkimukset ovat osoittaneet, että varhaiskasvatuksen vaikutus on paras, kun se aloitetaan 2-3 vuotiaana. Siksi valtakunnan tasollakin pitäisi siirtyä kohti vanhempainvapaiden 6 + 6 +6 -mallia, jotta vanhemmuuden kustannukset jakautuisivat mahdollisimman tasaisesti ja mahdollisimman..
 2. Liperi on pohjoiskarjalaiseksi kunnaksi aavistuksen epätyypillinen. Sirkka Korhosen aloitettua työskentelyn kunnan varhaiskasvatuksen johtajana kymmenen vuotta sitten on kunnan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä kasvanut kolmesta sadasta kahdeksaan sataan
 3. Jos varhaiskasvatuksen ammattilaisista on pulaa ja se vaikuttaa negatiivisesti lapseni kasvatukseen, on mielestäni päivänselvää, että palkkoja pitää nostaa. Palkat nousevat parhaiten, kun meillä on julkisen ohella vapaita markkinoita, joilla palkatkin määräytyvät oikein
 4. Tämä sivusto käyttää evästeitä analytiikkaan sekä mukautetun sisällön ja mainosten näyttämiseen. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt tällaisen käytön
 5. käsitteistön ja ongelmien rajauksessa ja ulkomaisen artikkelin ja Internet-lähteen keskeisen sisällön valitsemaltaan ja varhaiskasvatuksen histori

Opetusohjelma - Korpp

 1. Turun yliopiston Moodle : Hakutulokse
 2. Course programme - Korpp
 3. Sosionomi (AMK & ylempi AMK) kansainvälistyvillä koulutus- ja

perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1

 1. Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma by Rovaniemen
 2. Read ttkopas20082010
 3. Varhaiskasvatus - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeri
 4. Etusivu Varhaiskasvatuksen Tietopalvel

suosittu: