Home

Magmakivet

Magmakivet syntyvät sulasta kiviaineksesta eli magmasta. Magmat ovat lähtöisin syvältä maapallon vaipasta tai kuoresta (kuva 2). Ympäröivää ainesta. Magmakivet syntyvät kivisulan, eli magman jäähtyessä ja kiteytyessä. Jos sula magma ei pääse purkautumaan maanpinnalle, siitä kiteytyy karkearakeisia syväkiviä Mikko Turunen. Erilaiset magmakivet. Magmakivet syntyvät sulan kiviaineksen eli magman kiteytyessä maankuoren syvyyksissä tai maanpinnalla. Maanpinnalle.

Kivilajien jaottelu ja syntytavat Kaiva

Endogeeniset tapahtumat (kivilajit (magmakivet (pintakivet; kiteytyvät: Endogeeniset tapahtuma Kivi on seosmateriaali, joka muodostuu mineraaleista. Kivet luokitellaan eri kivilajeihin niiden mineraalisisällön mukaan. Useimmiten mineraalit ovat tiiviisti. Ovat muodostuneet sulan kiviaineksen eli magman kiteytymisen tuloksena muodostuu magmakivet. Kun magma tulee maan pinnalle laavana,. Kokoelma sisältää yhteensä 20 suomalaista kiveä ja mineraalia. Näytteet kattavat seuraavat kivi- ja mineraalityypit: magmakivet, sedimenttikivet, metamorfiset.

Magmakivet - Suomalainen luonnonkiv

Näyttelyssä on kattava kivilaji- ja mineraalikokoelma, joka koostuu sadoista erilaisista näytteistä, jotka ovat pääosin Suomesta. Tiloissa on myös. magmakivi käännös sanakirjassa suomi - saksa Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä Kuva: Kivilajien synty. (Salla Lindström) Magmakivet ovat syntyneet maan syvyyksistä purkautuneesta magmasta. Maan pinnalle purkautunutta magmaa kutsutaan laavaksi Sen jälkeen kun magmakivet ovat kunnolla pesty, ne tulevat heti käyttövalmiiksi. Laita magmakivet perinteisten kiuaskivien väliin mieluummin savupiippua.

Sikäläiset magmakivet ovat yleensä tummia ja varsin tiheitä, eli samanlaisia kuin maankuoressa valtamerten pohjassa, tai Islannissa ja Havaijulla Magmakivet Ovat muodostuneet sulan kiviaineksen eli magman kiteytymisen tuloksena. Kun magma tulee maan pinnalle laavana, niin siitä syntyneet kivilajit tunnetaan. noppa.oulu.f

Magmakivien luokittelu - Geologia

Magmakivet 44 Sedimenttikivet 46 Metamorfiset kivet 46 Tavallisimpia kivilajeja ja niiden määritelmiä 47 Malminetsintä 56 Malminetsintämenetelmät 5 Lauantaina 10. lokakuuta juhlitaan Aleksis Kiveä ja suomalaista kirjallisuutta. Juhlapäivän kunniaksi Aristoteleen kantapäässä kysyttiin, mikä kivi Aleksis. Magmakivet syntyvät sedimenttikivien muokkautuessa korkeassa paineessa ja lämpötilassa. f. Maan magneettikenttä aiheutuu astenosfääriss MAGMAKIVET 5 km 500 542 1000 1500 2000 2500 3800 4000 4500 3500 3000 4560 2,8 Ma Ensimmäinen kahdella jalalla kävelevä ja työkaluja käyttävä alkuihminen Spektroliitin on katsottu syntyneen n. 1650-1625 miljoonaa vuotta sitten syvällä maankuoressa kun magmakivet ovat kiteytyneet kivisulista syvällä maankuoressa.

• Magmakivet (esim. graniitti, gabro, diabaasi, basaltti, hohkakivi): Syntyvät kiteytymällä kivisu-lasta eli magmast Googlen käännöskone (kääntää tekstit ja nettisivut kieleltä toiselle, esim. suomeksi, virheitä paljon) Otavan linkit. Ogle Earth. Windows to the Univers

Kivilajit » Merenkurkun saarist

Magmakivet jaetaan syntysyvyytensä ja rakenteensa perusteella kolmeen ryhmään: - Syväkivet (plutoniitit), esimerkiksi graniitti - Juonikivet eli puolipinnalliset. Kpl 3 Suomen kallioperässä on monia kivilajeja. Kivilajit ja niiden synty. Kivilajit muodostuvat mineraaleista. Esim. graniitissa (kivilaji) on kolmea mineraalia. Magmakivet syntyvät kivisulan eli magman jäähtyessä ja kiteytyessä. Magmakivet jaotellaan syväkiviin ja pintakiviin. Syväkivet kiteytyvät hitaasti tasaisess Kivilajien synty. (Salla Lindström) Magmakivet ovat syntyneet maan syvyyksistä purkautuneesta magmasta. Maan pinnalle purkautunutta magmaa kutsutaan laavaksi

Julkaisija ei ota vastuuta sivustolla annettujen tietojen soveltamisen seurauksista. Sivusto käyttää evästeitä kävijöiden seurantaan ja palvelukehitykseen. Magmakivet muodostuvat, kun sula magma jäähtyy ja kiteytyy. Sedimenttikivet ovat nimensä mukaan syntyneet hiekan, saven ja eliöiden, kuten simpukoiden,. Magmakivet ovat syntyneet kiteytymällä sulasta kiviaineksesta eli magmasta. Magmakivat jaetaan kolmeen ryhmään: syväkiviin, pintakiviin ja puolipinnallisiin. Magmakivet, jotka ovat syn-tyneet kiteytymällä sulasta kiviaineksesta, magmasta, voidaan edelleen jakaa kolmeen eri ryhmään: syväkiviin, pintakiviin ja.

Graniitit - Suomalainen luonnonkiv

 1. Yleisin kivilajimme on magmakiviin kuuluva graniitti. Sulasta kiviaineksesta syntyvät magmakivet ovat lähtöisin maapallon vaipasta taikka sen kuoresta
 2. Magmakivet ovat alkujaan olleet sedimenttikiviä tai metamorfisia kiviä. a. kyll.
 3. magmakivet soveltuu seuraaviin saumauskohteisiin: seinät ja lattiat parvekkeet ja terassit julkisivut normaalisti kuormitettavat liiketilat raskaalle.
 4. MAGMAKIVET - syväkivet - pintakivet gabro sarvivälkegabro porfyriitti uraliittiporfyriitti - puolipinnalliset kivet diabaasi oliviinidiabaasi Satakunnan.
 5. kestävien kivilajien kohoumia.
 6. Toisen ryhmän muodostavat magmakivet, jotka ovat kiteytyneet maapallon sisuksista peräisin olevasta sulasta kiviaineksesta eli magmasta joko syvällä maankuoressa.

Mitä ovat magmakivet? - Geologia

 1. From continental rifting to collisional crustal shortering - Paleoproterozoic Kaleva metasediments of the Höytiäinen area in North Karelia, Finlan
 2. Asiasanat: tektoniikka, metamorfoosi, isotermit, magmakivet, metamorfiset kivet, sarvivälke, biotiitti, absoluuttinen ik.
 3. 24•GEOLOGIAN PERUSKÄSITTEITÄ LUKU 2 G eologiassa tutkitaan Maan ylimpien osien (lähinnä maankuo- ren ja ylävaipan) koostumusta ja rakennetta sekä Maan j
 4. Keski-Lapin magmakivet ja migmatiitit muodostavat geologisesti ympäristöstä selvästi poikkeavan alueen, jota nimitetään Keski-Lapin granitoidikompleksiksi

 1. aisuudet riippuvat siitä kuinka nopeasti se on jähmettynyt
 2. magmakivet ovat huomattavasti kovempia ja omaavat suuremman puristuslujuu-den kuin pienemmässä paineessa muodostuneet sedimenttikivet. Taulukossa
 3. Magmakivet syntyvät sedimenttikivien muokkautuessa korkeassa paineessa ja lämpötilassa. (V) e. Maan magneettikenttä aiheutuu astenosfäärissä tapahtuvista.
 4. ovat magmakivet (syväkivet), sedimenttikivet (rapautumista kerrostuneet) ja metamorfiset kivet (toisten kivilajien muuttumistuloksi

Magmakivet ja sedimenttikivet paineen ja lämpötilamuutosten yhteydessä muuttuvat rakenteeltaan. Graniitista graniittigneissi, basaltista ja gabrosta ja. Valtaosa magmasta kuitenkin syntyy vaipan sulaessa. Magmakivet voivat myös jäädä syvälle maankuoreen ja joutua välillä rapautumatta mukaan metamorfoosiin Magmakivet ovat muodostuneet kun sula magma jäähtyy. Magmakivet voidaan jakaa vielä kolmeen alaluokkaan niiden syntymissyvyyden perusteell Varhaisproterotsooiset magmakivet Paleoproterozoic igneous rocks Varhaisproterotsooiset liuskeet Paleoproterozoic schists Ar k eis tv Archean rock Kivilajit voidaan luokitella syntytapansa mukaan: magmakivet ovat syntyneet sulasta magmasta kiteytymällä ja lähes 90% maapallon kallioperästä on magmakiveä

Endogeeniset tapahtumat (kivilajit (magmakivet (pintakivet; kiteytyvä

Magmakivet Magmakivet, jotka ovat syntyneet kiteytymällä sulasta kiviaineksesta, magmasta, voidaan edelleen jakaa kolmeen eri ryhmään: syvtlkiviin,. Magmakivet Sedimenttikivet Metamorfiset kivet Kivilajit koostuvat kivennäisist. Magmakivet-Syntyvät maapallon sisällä olevasta sulasta magmasta kiteytymällä ja jähmettymällä. -Ne muodostavat lähes 90% maapallon kallioperästä

Magmakivet muodostuvat, kun sula magma jäähtyy ja kiteytyy. Sedimenttikivet ovat nimensä mukaan syntyneet hiekan, saven tai eliöiden. Wikipedian mukaan paras kivilaji on magmakivet, erityisesti basaltti. Missä magmakiviä ei ole saatavilla, on tyydytty seuraaviin kivilajeihin: Graniitti; Kvartsi Magmakivet jaetaan kahteen eri luokkaan syvökiviin ja pintakiviin. Syväkivet ovat tiiviitä ja ne syntyvät maankuoren sisällä kovassa paineessa ja korkeassa. PERPUSKRSAALPPE IURUAPORPOAK fSSRLfaE mmuodmstavusklipekaurkplrräin.Kj PERUSKALLIO faktat P3 Kuva havainnollistaa, miten kivilajit muuttuvat kiertokulussa

magmakivi översättning i ordboken finska - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Iivaaran alkalikivi-intruusio: petrografia, geokemia ja apatiitin luokitteli magmakivet niiden petrografia, geokemia ja apatiitin esiintyminen.

Kivi - Wikipedi

 1. eraalit, vievät ihastuttavalle matkalle ko
 2. magmakivet ja sedimenttikivet. Nähtä - vänä ovat myös Kainuun maakuntakivi ja vihreäkivi sekä Kainuanmäen nuum - miittia, jolla uskotaan olevan terveys
 3. Magmakivet Dioriitti ja Gabro Dioriitti on värisävyltään harmaa, syvällä maankuoressa syntynyt kivi. Se on koostumukseltaan lähellä gabroa
 4. laavoja leikkaavat magmakivet, ferropikriitit ja lamproiitit, sekä lamproiittien sisältämät kivisul-keumat kertovat
 5. Magmakivet syntyvät maapallon sisällä olevasta sulasta magmasta kiteytymällä ja jähmettymällä. Magmakivet jaetaan 2 pääluokkaan syvä- ja pintakiviin
 6. Lisätiedot Magmakivet jaetaan syntytapansa perusteella intrusiivi- ja ekstrusiivikiviin. Lähikäsitteet. syväkivi; puolipinnallinen kivi; intrusiivikivi; magmakivi

The geological model of the Olkiluoto site consists of four submodels: the lithological magmakivet, jotka ovat pegmatiittisia graniitteja ja metadiabaaseja Magmakivet syntyvät maapallon sisällä olevasta sulasta magmasta kiteytymällä ja jähmettymällä. Syntyvän kiven ominaisuuksiin vaikuttaa,. Kuinka magmakivet jaetaa neljään luokkaan sen perusteella? Mikä on magmakivien modaalinen koostumus? 24) Kuinka Henryn lakia sovelletaa magmakivien geokemiassa ja.

Magmakivet jaetaan syväkiviin ja pintakiviin. Kovassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa syntyviä syväkiviä ovat esimerkiksi graniitti, dioriitti ja gabro Tiesitko, etta Suomessa on ollut toimivia tulivuoria? Magmakivet, sedimenttikivet, metamorfiset kivilajit - mista niita loytyy ja mihin niita voidaan kayttaa

Kiviteknologia sivusto - KT1 Luonnonkiven ominaisuudet -oppimateriaal

Keskustelua vaeltamisesta ja Lapista : Etusiv Pages in category Igneous rocks The following 2 pages are in this category, out of 2 total Lisätiedot Magmakivet jaetaan syntytapansa perusteella intrusiivi- ja ekstrusiivikiviin. Lähikäsitteet. syväkivi; pintakivi; vulkaniitti; juoniparvi; Käytetyt.

Suomen kivet ja mineraalit 20 näytettä ja oppimateriaali - tevella

 1. Samalla tavalla magmakivet syntyvät sulan kiviaineksen eli magman kiteytyessä maankuoren syvyyksissä tai maanpinnalla
 2. Magmakivet ovat tavalla tai toisella peräisin maan sisäosien tuliperäisestä aineksesta. Niitä voivat olla laavakivet maan pinnalle jäähtyneinä tai vaikkapa.
 3. Magmakivet syntyvät maapallon sisällä olevasta sulasta magmasta. Ne jaetaan kahteen pääluokkaan, syväkiviin ja pintakiviin. Syväkivet syntyvät syvällä maan.
 4. kantsten käännös sanakirjassa ruotsi - suomi Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä
 5. Kultapitoisista kivistä tärkeimpiä ovat sedimenttikiviin kuuluvat konglomeraatit, happamat porfyyriset magmakivet sekä metamorfiset vihreäkivet,.
 6. Finnish: ·(geology) igneous rock Definition from Wiktionary, the free dictionar
 7. Magmakivet syntyvät kiteytymällä ja jähmettymällä maan sisällä olevasta sulasta magmasta. Jäähtymisen ja jähmettymisen hitaus vaikuttaa syntyvän kiven.

Yhä selviät näin tietopulasta kivet syntyvät magmasta sulasta kiihdyttääksemme oppimistahtia magmakivet vain jaamme me _____ 4. Tulivuoreen. Vähäpiihappoiset magmakivet (gabrot, diabaasit, amfibolit): 8,2 % Kvartsiitit ja hiekkakivet: 4,3 % Granuliitit: 4,0 % Kalkkikivet: 0,1 %. Pekihän voi suorittaa. Magmakivet voidaan jakaa syväkiviin ja pintakiviin. Syväkivet syntyvät maan sisässä kovassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa. Esim. graniitti,. Magmakivet ovat syntyneet kiteytymällä kivisulasta. Syvällä maankuoressa hitaasti kiteytyviä magmakiviä kutsutaan puolestaan syväkiviksi eli plutoniiteiksi Magmakivet ovat muodostuneet maapallon sulien ainesten kiteytyessä maanpinnalla tai syvällä maan sisässä. Koostumus on rakeinen. Sedimentit: mm. kalkkikivi,. Magmakivet Metamorfiset kivet Sedimenttikivet. Löysitkö itselle tuttuja kivilajeja? Minä ainakin tunnistin monia luonnossa näkemiäni kiviä

suosittu: